• กระบวนการขนส่ง ควบคุมการเดินรถโดยระบบ GPS
  • มีการควบคุมการขนส่งโดยระบบ GPS อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีการแจ้งลูกค้าทาง SMS ให้ทราบถึงเวลาในการขนส่ง
  • เราให้ความสำคัญกับลูกค้าในเรื่องของการบริการให้ลูกค้า ได้ทราบถึงระยะเวลาในการขนส่งที่ชัดเจน
  • ขนส่งสินค้าตามกำหนดเวลา ให้บริการขนส่งที่ รวดเร็ว ปลอดภัย และตรงต่อเวลา
  • มีซีนกำกับสินค้าของเราเอง มีซีนกำกับสินค้าของเราเองเพื่อกำกับสินค้า และป้องกันการเสียหายของสินค้า
  • มีการวัดคุณภาพสินค้าโดยน้ำยาวัดน้ำทุกครั้ง
  • มีการตรวจวัดคุณภาพสินค้าโดยน้ำยาวัดน้ำเพื่อป้องกันการ ปนเปื้อนของสินค้า
  • มีสาขาให้บริการที่ สมุทรสาคร ศรีราชา สระบุรี
  • มีสาขาให้บริการขนส่งที่ สมุทรสาคร ศรีราชา สระบุรี ให้บริการขนส่ง และ จำหน่ายทั้งภายใน และ ต่างประเทศ
  • เราให้บริการขนส่ง และจำหน่ายทั้งภายใน และต่างประเทศ

 

 

 

 
| Home | About the Company | Our Services | Clients | Network | News/Activities | Job Enquiry | Contact Us |