วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร
คุณไพรัช ปิยะกิจ ประธานที่ปรึกษากลุ่มเรืองชัยกิจ

เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เริ่มแล้ว ณ. พ.ศ. 2561 ธุรกิจการค้า ทั้งธุรกิจบริการและธุรกิจโรงงาน ผู้ผลิตต่างต้องปรับตัวต้องใช้ต้องมีต้องเข้าใจเทคโนโลยี เข้าใจ IT และต้องนำมาใช้ นำมาปรับปรุงองค์กร หากยังอยากจะอยู่ในสายทางธุรกิจ กลุ่มเรืองชัยกิจก็เช่นกัน ดำเนินธุรกิจมา 30 กว่าปี ก็ต้องมาถึงมือคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาพัฒนา เพื่อให้การบริการที่ดีกว่าเร็วกว่า โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยในการดำเนินธุรกิจ และตามให้ทันเทคโนโลยี

ภาคย์ภูมิ ทองแย้ม วิศวกรขนส่ง ม.เทคโนโลยีสุรนารี(มทส.), พิจิตรพัฒน์ ปิยะกิจ วิทยาศาสตร์ เคมี ม.เกษตศาสตร์ (มก.), สหัสวรรษ ปิยะกิจ สหเวชศาสตร์ การจัดการกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ (มธ.) คือคนรุ่นใหม่ของกลุ่มเรืองชัยกิจ ที่จะมาต่อยอดมาต่อธุรกิจและการให้การบริการของกลุ่มให้ดียิ่งขึ้นไป

ในส่วนตัวแล้วมีความเชื่อมั่นว่า ทีมรุ่นใหม่ของกลุ่มจะสานต่อและจะดำเนินธุรกิจได้ดีกว่าในอดีต ดังสโลแกนของเรา "ความพึงพอใจของลูกค้า คือบริการของเรา" นั้น หมายถึงลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจมากขึ้น

 

คุณไพรัช ปิยะกิจ
ประธานที่ปรึกษากลุ่มเรืองชัยกิจ

  • ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) ชั้นที่ 4
  • ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) ชั้นที่ 5
  • มัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์จอห์น ลาดพร้าว
  • ธรรมศึกษาชั้นเอกพระปริยัติธรรมสนามหลวง พ.ศ.2523
  • ปริญญาโท บริหารภาครัฐและเอกชน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  • เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการกฏหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร (กมธ.ชุดที่ 23)
  • เลขานุการประจำคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎร (กมธ.ชุดที่ 24)

 

 
| หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | ลูกค้าของเรา | เครือข่าย | ข่าว/กิจกรรม | สมัครงาน | ติดต่อเรา |