กลุ่มเรืองชัยกิจ ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวข้องกับพลังงาน ในรูปแบบของสถานีบริการน้ำมัน เป็นตัวแทนค้าต่าง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), บริษัท บางจาก จำกัด (มหาชน) และสถานีบริการภายใต้เครืองหมายการค้าของกลุ่ม คือสถานีบริการ อาร์ ซี เค ปิโตรสยาม ธุรกิจขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคยขนส่งและเป็นคู่สัญญาขนส่งฯทั้งในและนอกประเทศแถบ CIMV ไปจนถึงประเทศจีนตอนใต้ให้กับบริษัทน้ำมัน Major Oil ทีประกอบธุรกิจในประเทศไทยเกือบทุกบริษัท

ในส่วนธุรกิจประเภทขายส่งผลิตภัณฑ์น้ำมัน กลุ่มเรืองชัยกิจ เป็น Jobber ขายส่งน้ำมันของบริษัท Major Oil เกือบทั้งหมดในประเทศไทย มีลูกค้าที่รับบริการและอุดหนุนทั้งภาคพานิชย์กรรม, ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม

กลุ่มเรืองชัยกิจ ยังประกอบธุรกิจ Non-Oil ที่เกี่ยวข้องกับ สถานีบริการน้ำมันเช่น ร้านสะดวกซื้อ Mini Big C , 7 Eleven, ร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน, อินทนิน และมาบีนี คาเฟ่ ซึ่งเป็นแบรนด์ของกลุ่มเรืองชัยกิจเอง ทั้งนี้กลุ่มเรืองชัยกิจยังมีธุกิจบริการเบ็ดเตล็ดอีกมากมายหลายธุรกิจ

ณ.วันนี้ พ.ศ. 2561 กลุ่มเรืองชัยกิจได้ดำเนินธุรกิจมา 34 ปีแล้วภายใต้การนำของรุ่นใหม่ กลุ่มเรืองขัยกิจยืนยันว่า "เราจะพัฒนาธุกิจการให้การบริการให้ดีมากขึ้น เพิ่มธุรกิจหลากหลายขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความพึงพอใจสูงสุดให้จงได้"

 
| หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | ลูกค้าของเรา | เครือข่าย | ข่าว/กิจกรรม | สมัครงาน | ติดต่อเรา |